Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego MEGA-COM.PL jest firma MEGACOM wpisana przez Prezydenta Miasta Łodzi do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 73429, nr NIP 726-224-05-94, nr Regon 100275053

Regulamin:

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez "koszyk" znajdujący się  w sklepie mega-com.pl

  Przedmiotem sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu internetowego są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronie mega-com.pl w chwili składania zamówienia.

 2. Aby złożyć zamówienie, należy najpierw założyć w sklepie internetowym mega-com.pl konto

 3. Zamówienia w sklepie mogą składać :
  a) osoby fizyczne , prowadzące działalność gospodarczą,
  b) osobowe spółki prawa handlowego,

 4. Wszystkie ceny podane w serwisie mega-com.pl są :
  a) cenami netto, dodatkowo podane zostały ceny brutto zawierające podatek VAT, z zastrzeżeniem ust.1  rozdziału "Koszt i czas dostawy".
  b) podane w złotych polskich.

 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno klienta jak i sprzedawcę – MEGACOM zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.5 powyżej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu mega-com.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.

 6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 9. Sklep potwierdza przyjęcie  zamówienia oraz  dane  zamawiającego drogą internetową lub telefonicznie w ciągu trzech dni roboczych od daty jego otrzymania; jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.

 10. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (dostawa kurierem lub odbiór osobisty w:
   

MEGACOM
ul. Świętej Teresy 105J
91-222 Łódź
tel.: +48 42 612 15 84  

 

po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i danych zamawiającego,
b) w przypadku przelewu bankowego na konto sklepu  - w dniu zaksięgowania wpłaty  na wskazane konto bankowe.

12.   W przypadku zamówień powyżej kwoty 5 000 PLN płatnych gotówką przy odbiorze Sklep Internetowy ma prawo uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od wpłaty zaliczki przez kującego.

13.   Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury przez kontakt mega-com.pl

14.   Do każdego zamówienia  wystawiana jest faktura lub paragon. Faktura wystawiana jest w chwili , gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Dowód zakupu, oryginał faktury lub paragon jest dołączony do przesyłki.

15.   W przypadku potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 11 i 12 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.

 

KOSZTY I CZAS DOSTAWY

 1. Sklep Internetowy dostarcza przesyłki do kupującego na jego koszt. Dostawa  towaru odbywa się w sposób wybrany w serwisie mega-com.pl przez Klienta.

 2. Przesyłki dostarczane są na terytorium Polski oraz w poszczególnych krajach UE

 3. Przy każdym towarze podany jest prognozowany czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania do Klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 4. Czas dostawy zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji, ułatwienia przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Jeśli Klient zgodzi się na otrzymywanie newsletera, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania gazetki, informacji o promocjach.

 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Internetowego  mega-com.pl  są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

ZASADY REKLAMACJI

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym mega-com.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.

 3. Reklamację można składać w terminie do 3 dni od otrzymania przesyłki.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny towaru i koszty przesyłki reklamacyjnej lub zaoferuje mu inne, dostępne towary do wyboru.

 5. Towar niepełnowartościowy  należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres:

 

MEGACOM
ul. Świętej Teresy 105J
91-222 Łódź
tel.: + 4842 612 15 84


z dopiskiem (zwrot)

W przypadku uszkodzenia towaru, do przesyłki należy dołączyć spisany w obecności kuriera protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 2, poz. 271), ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni licząc od daty wydania towaru bez podania przyczyny zgodnie z przepisami powołanej ustawy.

 2. Towar należy zwrócić w takim stanie, w jakim Kupujący otrzymał go od Sprzedawcy wraz z otrzymanymi częściami, akcesoriami, instrukcją obsługi. Towar powinien zostać zabezpieczony w sposób zapobiegający powstaniu uszkodzeń w transporcie. Kupujący zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie  o odstąpieniu od umowy.

 3. Sklep Internetowy po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Klientowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Klienta.

 4. Wszystkie koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Klient.

 5. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to na te towary zostanie wystawiona i wysłana do Klienta faktura korygująca. Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów dostawy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Nie zwracamy kosztów odesłania towaru.

Towar zwracany  należy odesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres:
 

MEGACOM
ul. Świętej Teresy 105J
91-222 Łódź
tel.: +48 42 612 15 84

     z dopiskiem (zwrot)

 

GWARANCJE

 1. Zamówiony towar jest  wysyłany  wraz z dowodem kupna (fakturą, paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi), o ile gwarancja dotyczy tego towaru.

 2. Prosimy o zachowanie dowodu kupna (faktury, paragonu) oraz oryginalnego opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). 

 

POSTANOWIENIENIA KOŃCOWE

 1. Zarówno Klient jak i Sklep Internetowy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta do Sklepu Internetowego.

 3. Sklep Internetowy chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Klienta na adres mailowy podany podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowana datą rozwiązania umowy.

 4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) Sklep Internetowy informuje, że aby móc korzystać z zakupów w sklepie Klient powinien dysponować urządzeniem wraz z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 5. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem sprzedaży przez sklep mega-com.pl, będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Łodzi.

 7. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Sklep Internetowy zobowiązany jest poinformować zarejestrowanych użytkowników. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od zawiadomienia o zmianie. Informacje o zmianach będą również publikowane na stronie mega-com.pl

 8. Informacje o towarach podane w sklepie internetowym mega-com.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny oraz dostępność nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ale stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 9. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym mega-com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Gwarancja

 1. W okresie gwarancji firma MEGACOM będąca producentem tonerów kompatybilnych gwarantuje prawidłową pracę produktów przez siebie wykonanych przy zachowaniu odpowiednich warunków eksploatacji i przechowywania zakupionego produktu.
 2. Gwarancja traci ważność, kiedy nastąpi wyczerpanie się środka barwiącego (tonera) w produkcie.
 3. ...

Kontakt

"MEGACOM"

megacom@mega-com.pl

 

Podany adres e-mail służy wyłącznie do korespondencji dotyczącej spraw związanych z działalnością i ofertą firmy. Prosimy o nie wysyłanie na ten adres jakichkolwiek nie zamówionych przez nas materiałów reklamowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji obsługi uwierzytelniania użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informujemy jednak, że zablokowanie cookies uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji serwisu. Kliknij, aby zamknąć komunikat.